2º de Bacharelato

GUERRA CIVIL E FRANQUISMO

O alumno deberá responder a unha pregunta longa ou realizar unha composición histórica que pode abordar os seguintes temas:

 • Guerra Civil:
  • Da sublevación militar á Guerra Civil.
  • Dimensión internacional da Guerra Civil.
  • Operacións militares.
  • A España Republicana

 • Franquismo:
  • A España “Nacional”.
  • A ditadura de Franco.
  • Institucionalización e consolidación do novo Estado.
  • Exilio, represión e oposición a o réximen os primeiros anos.
  • Política exterior.
  • Política económica.
  • Crecemento económico e cambio social.
  • Oposición democrática.
  • Intentos de adaptación.
  • Tardofranquismo
Deberá definir cinco de estes termos:
  • Afrancesados: 
  • Abdicación de Bayona: 
  • Manifesto dos persas:
  • Pragmática sanción (1830):
  • Tratado de ValenÇay: 
  • Rexencia:
  • Librecambismo:
  • Milicia Nacional: 
  • Progresista:
  • Sufraxio universal masculino: 
  • Carlista:
  • Desamortización:
  • Unión Liberal:
  • Sufraxio Censitario:
  • Afonsinos:
  • Lei de fugas:
  • Agrarismo:
  • Semana Tráxica: 
  • Regalismo borbónico:
  • Motín de Esquilache:
  • Paz de Utrech:
  • Catastro de Ensenada:
  • Caciquismo:
  • Ludismo:
  • Encasillado:
  • Manifesto de Sandhurst:
  • Rexeneracionismo:
  • Sistema de quenda:
  • Bienio Negro
  • CEDA
  • Desastre de Annual
  • Directorio militar
  • Expediente Picasso
  • FAI
  • FET das XONS
  • Frente Popular
  • Pacto de San Sebastían.
  • San Jurjada
  • Brigadas Internacionais
  • Contubernio de Múnich
  • Lexión Condor
  • Nacional-Catolicismo
  • Plan de Estabilización.
  • Sección Femenina
  • Sindicato Vertical. 

UNIDADE 12

UNIDADE 11

Resposta modelo proposta pola CIUG para a reforma agraria da II República:


UNIDADE 10


OBXECTIVOS

II REPÚBLICA

O alumno deberá responder a unha pregunta longa ou realizar unha composición histórica que pode abordar os seguintes temas:

a)         Proclamación da II República:
a.         Caída da monarquía
b.         Reformas inmediatas.
c.         Constitución de 1931.

b)         Bienio Reformista (1931-1933):
a.         Goberno de Azaña.
b.         Reformas
c.         Crise do bienio reformista.

c)         Bienio de centro-dereita (1933-1935):
a.         Triunfo electoral das dereitas.
b.         Gobernos do partido radical.
c.         Revolución de outubro de 1934

d)         A Fronte Popular:
a.         Eleccións de 1936
b.         Volta de Azaña.
c.         Crise da II República.

e)         Golpe de Estado

Deberá definir cinco de estes termos:
·             Afrancesados:
·             Abdicación de Bayona:
·             Manifesto dos persas:
·              Pragmática sanción (1830):
·             Tratado de ValenÇay:
·             Rexencia:
·             Librecambismo:
·             Milicia Nacional:
·             Progresista:
·              Sufraxio universal masculino:
·             Carlista:
·             Desamortización: 
·             Unión Liberal:
·              Sufraxio Censitario:
·              Afonsinos:
·              Lei de fugas:
·             Agrarismo:
·             Semana Tráxica:
·             Regalismo borbónico:
·             Motín de Esquilache:
·             Paz de Utrech:
·             Catastro de Ensenada:
·             Caciquismo:
·             Ludismo:
·             Encasillado:
·             Manifestó de Sandhurst:
·             Rexeneracionismo:
·             Sistema de quenda:
·             Bienio Negro                                             
·             CEDA                                                       
·             Desastre de Annual
·             Directorio militar
·             Expediente Picasso
·             FAI
·             FET das XONS
·             Frente Popular
·             Pacto de San Sebastían.
·             San Jurjada


composición sobre a evolución económica do sécalo XIX,versión con mapas

UNIDADE 7, 8 e 9: OBXECTIVOS

O alumno deberá responder a unha pregunta longa ou realizar unha composición histórica que pode abordar os seguintes temas:
a)         Restauración
a.         A xénese do sistema da Restauración.
b.         Funcionamento do sistema da Restauración
c.         Reinado de Afonso XII
d.         Rexencia de María Cristina
e.         O desastre de 1898
f.            Oposición a Restauración
b)         Crise da restauración, o reinado de Afonso XIII
a.         Os intentos de rexeneración
b.         Partidos antidinásticos
c.         Movemento obreiro
d.         Crise de 1917
e.         Colapso do sistema liberal
f.            Desastre de Annual
c)         Primo de Rivera
a.         Golpe de Estado
b.         Directorio militar
c.         Directorio civil
d.         Oposición
e.         Caída da monarquía

Deberá definir cinco de estes termos:
 • ·             Afrancesados:
 • ·             Abdicación de Bayona:
 • ·             Manifesto dos persas:
 • ·              Pragmática sanción (1830):
 • ·             Tratado de ValenÇay:
 • ·             Rexencia:
 • ·             Librecambismo:
 • ·             Milicia Nacional:
 • ·             Progresista:
 • ·              Sufraxio universal masculino:
 • ·             Carlista:
 • ·             Desamortización: 
 • ·             Unión Liberal:
 • ·              Sufraxio Censitario:
 • ·              Afonsinos:
 • ·              Lei de fugas:
 • ·             Agrarismo:
 • ·             Semana Tráxica:
 • ·             Regalismo borbónico:
 • ·             Motín de Esquilache:
 • ·             Paz de Utrech:
 • ·             Catastro de Ensenada:
 • ·             Caciquismo:
 • ·             Ludismo:
 • ·             Encasillado:
 • ·             Manifestó de Sandhurst:
 • ·             Rexeneracionismo:
 • ·             Sistema de quenda:

  

UNIDADE 9

UNIDADE 8

UNIDADE 7

UNIDADE 6

UNIDADE 5

UNIDADE 4

UNIDADE 4: OBXECTIVOS

Saber realizar unha composición histórica ou responder a preguntas cortas que aborden estes temas:
-               A revolución de setembro e o goberno provisional
-               A rexencia de Serrano.
-               O reinado de Amadeo I
-               A Primeira República
-               A guerra de Cuba
-               O movemento obreiro.

Saber definir estes termos:
-            Afrancesados:
-            Abdicación de Bayona:
-            Manifesto dos persas:
-            Pragmática sanción (1830):
-            Tratado de ValenÇay:
-            Rexencia:
-            Librecambismo:
-            Milicia Nacional:
-            Progresista:
-            Sufraxio universal masculino:
-            Carlista:
-            Desamortización:
-            Unión Liberal:
-            Sufraxio Censitario:
-            Afonsinos:
-            Lei de fugas:

UNIDADE 3


UNIDADE 3: OBXETIVOS

Saber realizar unha composición histórica ou responder a preguntas cortas que aborden estes temas:
A Rexencia de María Cristina (1833-1840) 
A Rexencia de Espartero (1840- 1843)
A década moderada (1844-1854)
Bienio progresista (1854-1856)
A hexemonía da Unión Liberal (1856-1868)

Saber definicir os seguintes termos: 
Afrancesados
Abdicación de Bayona
Manifesto dos persas
Pragmática sanción (1830) 
Tratado de ValenÇay
Rexencia
Librecambismo
Milicia Nacional
Progresista
Sufraxio universal masculino 
Carlista
Desamortización

UNIDADE 2

UNIDADE 1: OBXETIVOS

Mediante a elaboración de unha composición histórica o alumno amosa que:
1.Coñece o impacto da Revolución Francesa e as relacións entre España e Francia na Guerra da Independencia.
O alumno sabe analizar as relacións entre España e Francia desde a Revolución Francesa ata a Guerra da Independencia, e especificar en cada fase os principais acontecementos e as súas repercusións para España.
       2. Sabe explicar o primeiro intento de revolución liberal en España, as Cortes de Cádiz e a Constitución de 1812.
        O alumno amosa que sabe comentar o labor lexislador das Cortes de Cádiz, en relación co ideario do liberalismo.
         3. Coñece as fases do reinado de Fernando VII: restauración do absolutismo; trienio liberal; reacción absolutista.
       O alumno pode describir as fases do reinado de Fernando VII, e explicar os principais feitos de cada unha.
     4. Sabe describir a emancipación da América española: o protagonismo crioulo, as fases do proceso e as repercusións para España.
         O alumno explica o proceso de independencia das colonias americanas e as repercusións  para España. 

UNIDADE 1


COMPOSICIÓN HISTÓRICA

Ler detidamente o texto.

Suliñar os termos que non coñecemos.


 • Dificultade técnica.

 • Dificultade lingüística.

Ordear cronolóxicamente os feitos.

Numerar as liñas dos diferentes textos.

Asociar cada texto a unha das pistas da introducción.


PARTES DA COMPOSICIÓN:

-Introducción


 • -Establecemos un contexto para a análisis que imos realizar.

 • -Orixe dos feitos.

-Comentario


 • -Descripción dos feitos.

 • -Comentamos en orden cada un dos temas que nos piden na introducción.

-NON VOLTAMOS COPIAR OS TEXTOS.


 • Facemos referencia aos textos nomeando o número da liña do documento.

 • Non escatimamos en contido e mantemos equilibrio entre os temas.

Conclusión


 • Cerramos o texto e facemos alusión as consecuencias dos sucesos analizados.UNIDADE13

Comentarios