Publicacións

AVISO IMPORTANTE

Manteremos o noso horario de clase e traballaremos de xeito telemático no horario lectivo! Recibiredes un correo, na dirección electrónica que facilitastes, coas instrucións pertinentes.


DATAS DE EXAMES PENDENTES
EXAMES PARCIAIS (AULA DE 1 BAC, 4º PLANTA)
1º ESO (SM2)


BLOQUE DE XEOGRAFÍA: 9 DE MARZO 2020 BLOQUE DE HISTORIA : 11 DE MAIO DE 2020


2º ESO (SM2)

BLOQUE DE HISTORIA: 2 DE MARZO DE 2020BLOQUE DE XEOGRAFÍA: 18 DE MAIO DE 2020